Chương trình Dịch vụ Ăn uống Mùa hè (Summer Food Service Program, hay SFSP) hiện đang phục vụ hàng trăm cộng đồng trên khắp tiểu bang Oregon, cung cấp các bữa ăn và đồ ăn nhẹ miễn phí cho tất cả trẻ em từ 1-18 tuổi. Chương trình bữa ăn mùa hè trong cộng đồng mở cửa chào đón tất cả các gia đình mà không cần giấy tờ hoặc ghi danh đăng ký - các em chỉ cần ghé đến. Nhiều chương trình cũng có tổ chức các hoạt động vui chơi để trẻ em có thể vận động và tiếp tục học tập.

Bản đồ các địa điểm Bữa ăn Mùa hè

Sử dụng bản đồ để tìm các chương trình trong khu vực của quý vị hoặc soạn nhắn tin với từ khóa "food" và gửi đến số 877-877 hoặc gọi 2-1-1 và hỏi về chương trình bữa ăn mùa hè.

Tìm địa điểm Bữa ăn Mùa hè

Thắc mắc?


Liên hệ với tổ chức Đối tác vì một Oregon Không có Nạn đói Hãy gọi cho chúng tôi theo số 503-595-5501 x307 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ cn@oregonhunger.org.