Ở tiểu bang Oregon, hàng chục ngàn trẻ em ăn trưa tại trường mỗi ngày trong năm học. Tuy nhiên, khi năm học chấm dứt thì nguồn dinh dưỡng quan trọng này cũng chấm dứt. Chương trình Dịch vụ Ăn uống Mùa hè (còn gọi là Bữa ăn Mùa hè) giúp mọi người có được thức ăn bổ dưỡng hàng ngày trong suốt mùa hè này. Thức ăn được cung cấp miễn phí cho TẤT CẢ trẻ em từ 1-18 tuổi.

Ở Oregon, chương trình Bữa ăn Mùa hè được quản lý bởi các Chương trình Dinh dưỡng Trẻ em (Child Nutrition Programs) thuộc Bộ Giáo dục Oregon (Oregon Department of Education).  Trang web này, các tài liệu tiếp thị của chương trình bữa ăn mùa hè và các nỗ lực quảng bá bữa ăn mùa hè khác của Oregon là một dự án hợp tác của các tổ chức Các Đối tác Vì Một Oregon Không có Tình trạng đói (Partners for a Hunger-Free Oregon) và ODE CNP.

Thông tin Cơ bản về Chương trình Bữa ăn Mùa hè

Hầu hết các địa điểm bữa ăn mùa hè đều phục vụ TẤT CẢ trẻ em thuộc độ tuổi 1-18. Bên cạnh các bữa ăn, nhiều địa điểm còn cung cấp các hoạt động vui chơi lành mạnh có người giám sát cho trẻ em.

Để nhận một bữa ăn mùa hè miễn phí:

  • Trẻ em không cần phải theo học một trường hay học khu cụ thể nào đó để được nhận thức ăn từ địa điểm đó
  • Không cần nộp đơn đăng ký hoặc xác minh thu nhập. Chỉ cần đến nơi trong giờ phát thức ăn.
  • Các bữa ăn được cung cấp cho học sinh bất kể tình trạng nhập cư.

Để tìm một địa điểm, hãy truy cập công cụ bản đồ bữa ăn mùa hè, gọi 2-1-1, hoặc nhắn tin với từ khóa “FOOD” hoặc “COMIDA” đến 877-877, hoặc liên lạc với học khu hoặc tổ chức địa phương để biết họ phân phát thức ăn bằng cách nào.

Các chương trình này được điều hành bởi chương trình công viên và giải trí, các tổ chức tôn giáo và đức tin, YMCA, Câu lạc bộ Boys & Girls, các trường học, khu học chánh và nhiều hơn nữa. Một số chương trình có bán thức ăn cho người lớn tham dự, vui lòng liên lạc với học khu hoặc tổ chức địa phương để biết thêm thông tin.

Chương trình Dịch vụ Ăn uống Mùa hè đã bắt đầu như thế nào

Chương trình Dịch vụ Ăn uống Mùa hè dành cho Trẻ em đã được Quốc hội thành lập năm 1968. Chương trình này nhằm cung cấp kinh phí cho các tổ chức đủ tiêu chuẩn để phục vụ bữa ăn lành mạnh cho trẻ em có thu nhập thấp trong thời gian nhà trường đóng cửa. Kinh phí cho các bữa ăn được tài trợ bởi Chương trình Dịch vụ Ăn uống Mùa hè của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).