Ở tiểu bang Oregon,hHàng chục ngàn trẻ em ăn trưa tại trường mỗi ngày trong năm học. Tuy nhiên, khi năm học chấm dứt thì nguồn dinh dưỡng quan trọng này cũng vậy. Mục đích của Chương trình Dịch vụ Ăn uống Mùa hè (Summer Food Service Program/SFSP) hoặc còn gọi là Chương trình Bữa ăn Mùa hè (Summer Meals) là giúp cung cấp dinh dưỡng cho học sinh trong khoảng thời gian đó.

Ở Oregon, SFSP được quản lý bởi Chương trình Dinh dưỡng Trẻ em của Bộ Giáo dục Oregon (Oregon Department of Education Child Nutrition Programs, hoặc ODE CNP). Trang web này, các tài liệu tiếp thị của chương trình bữa ăn mùa hè và các nỗ lực quảng bá bữa ăn mùa hè khác của Oregon là một dự án hợp tác của các tổ chức Các Đối tác Vì Một Oregon Không có Nạn đói (Partners for a Hunger-Free Oregon) và ODE CNP.

Thông tin Cơ bản về Chương trình Bữa ăn Mùa hè

Hầu hết các địa điểm bữa ăn mùa hè chào đón tất cả trẻ em, không cần ghi danh hoặc chứng minh thu nhập! Chương trình Bữa ăn Mùa hè mở cửa chào đón tất cả trẻ em 1-18 tuổi. Người lớn cũng được chào đón, mặc dù dịch vụ bữa ăn chỉ dành cho trẻ em. Nhiều địa điểm có cung cấp các hoạt động vui chơi lành mạnh có người giám sát cho trẻ em. Sử dụng bản đồ để biết những địa điểm nào trong khu vực quý vị có cung cấp các hoạt động này và vào thời gian nào.

Các hoạt động này được điều hành bởi chương trình công viên và giải trí, các tổ chức tôn giáo và đức tin, YMCA, Câu lạc bộ Boys & Girls, các trường học, khu học chánh và nhiều hơn nữa. Một số chương trình chọn bán bữa ăn cho người lớn tham dự, mặc dù mức giá của mỗi bữa ăn không được vượt quá chi phí mua thực phẩm.

Chương trình Dịch vụ Ăn uống Mùa hè đã bắt đầu như thế nào

Chương trình Dịch vụ Ăn uống Mùa hè dành cho Trẻ em đã được Quốc hội thành lập năm 1968. Chương trình này nhằm cung cấp kinh phí cho các tổ chức đủ tiêu chuẩn để phục vụ bữa ăn lành mạnh cho trẻ em có thu nhập thấp trong thời gian nhà trường đóng cửa. Kinh phí cho các bữa ăn được tài trợ bởi Chương trình Dịch vụ Ăn uống Mùa hè của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

Thắc mắc?


Liên hệ với tổ chức Đối tác vì một Oregon Không có Nạn đói Hãy gọi cho chúng tôi theo số 503-595-5501 x307 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ cn@oregonhunger.org.