Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp quý vị


Bộ Giáo dục Oregon


Child Nutrition Programs
ODE.communitynutrition@ode.state.or.us

Liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc về:

  • Sử dụng bản đồ hoặc định vị chương trình
  • Báo cáo thông tin không chính xác
  • Khiếu nại về một chương trình
  • Đặt lấy tài liệu tiếp cận

Cung cấp phản hồi

Tham gia để giành được Thẻ quà tặng trị giá 20 đô la | 18 tháng 6 - 10 tháng 8


Nếu quý vị đã ghé thăm hoặc dự định sẽ ghé thăm một địa điểm Bữa ăn Mùa hè ở Oregon, hãy chia sẻ trải nghiệm của quý vị bằng cách tham gia một cuộc khảo sát ngắn. Quý vị có thể tham gia cuộc bốc thăm trúng thưởng một trong hai thẻ quà tặng Visa trị giá $20 nếu quý vị gửi phản hồi của mình giữa ngày 18 tháng 6 và ngày 10 tháng 8 năm 2018. Quý vị có thể điền mẫu này ẩn danh, nhưng câu trả lời phải bao gồm số điện thoại hoặc địa chỉ email để được tham gia rút thăm trúng thưởng.

Làm khảo sát