IMPORTANT: The 2018 Oregon summer meals map information will become available in early May. New sites will be added throughout the summer. Please check back often.

Bản đồ các địa điểm Bữa ăn Mùa hè


Ở tiểu bang Oregon hiện có hơn 800 địa điểm ăn uống mùa hè cung cấp bữa ăn miễn phí dành cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 1-18 tuổi. Chương trình bữa ăn mùa hè có thể phục vụ bữa trưa, bữa sáng, bữa xế và đồ ăn nhẹ buổi sáng hoặc buổi chiều. Một số chương trình cũng có tổ chức các buổi sinh hoạt học tập cho trẻ em trước hoặc sau bữa ăn. Hãy sử dụng bản đồ bên dưới để tìm địa điểm gần quý vị.

Bước 1

Bấm nút "Tìm Địa điểm (Find Sites)" trên bản đồ

Bước 2

Nhập tên thành phố hoặc mã mưu chính và bấm nút "Tìm (Locate)"

Bước 3

Bấm vào điểm đánh dấu màu xanh trên bản đồ để biết thêm chi tiết về địa điểm

Chương trình bữa ăn mùa hè có thể đóng cửa trong các ngày lễ hoặc thay đổi giờ ăn khi cần thiết. Vui lòng gọi cho chương trình địa phương của quý vị để biết thêm chi tiết.

Danh sách các Địa điểm Chương trình Bữa ăn Mùa hè


Bắt đầu từ đầu tháng Sáu, quý vị cũng có thể kiểm tra danh sách chương trình bữa ăn mùa hè toàn tiểu bang để biết những ngày đóng cửa và các hoạt động.

-Sắp đến-

Gọi hoặc nhắn tin


Soạn tin nhắn với từ khóa 'food' và gửi đến số 877-877 hoặc gọi 2-1-1 để biết các địa điểm Chương trình Bữa ăn Mùa hè ở Oregon.

Có gì sai?

Để báo cáo một thông tin sai lệch hoặc khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ODE.communitynutrition@ode.state.or.us.

Gửi Email